Những chiến lược giúp bạn xây dựng thương hiệu số tốt nhất 2023

Những chiến lược giúp bạn xây dựng thương hiệu số tốt nhất 2023

Tầm quan trọng của xây dựng chiến lược thương hiệu số Có 4,66 tỷ người sử dụng internet năm 2021, chiếm 59,5% dân số hành tinh, và con số này đang ngày càng gia tăng. Chính vì thế, internet là công cụ để tiếp cận được lượng khách hàng trực tuyến lớn hơn rất nheieuf…