Thế giới của Nano và Micro Influencer - Sự thay đổi đáng kể trong thị trường bán lẻ

Thế giới của Nano và Micro Influencer – Sự thay đổi đáng kể trong thị trường bán lẻ

Thị trường quảng cáo bởi người nổi tiếng đang dần đạt đến giới hạn, cùng với đó là thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng, khi họ dần tin tưởng vào phản hồi từ người dùng sản phẩm. Liệu thời đại của nano và micro influencer đã đến? Nano & Micro Influencer…