Affiliate Marketing - Hiểu rõ khái niệm và triển khai thành công từ A đến Z

Affiliate Marketing – Hiểu rõ khái niệm và triển khai thành công từ A đến Z

Affiliate Marketing là hình thức kinh doanh cho phép người bán tiếp thị sản phẩm của một công ty hoặc doanh nghiệp khác và nhận hoa hồng từ việc bán hàng đó. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về Affiliate Marketing, bao gồm những ưu điểm, nhược điểm và cách triển khai, hãy để Phần…