thuật toán facebook

Chia sẻ cách thuật toán facebook phân phối nội dung bài viết mới nhất 2023

Như chúng ta đã biết Facebook liên tục cập nhật và điều chỉnh thuật toán. Với mục đích cải thiện và tối ưu trải nghiệm của người dùng tốt hơn. Tuy nhiên, đối với những người làm Social Media thì rất lo lắng mỗi khi Facebook thay đổi thuật toán. Vì sẽ không lường trước…