Viral Marketing là gì? Tại sao nhiều doanh nghiệp mong muốn chiến lược này?

Viral Marketing là gì? Tại sao nhiều doanh nghiệp mong muốn chiến lược này?

“Content phải lan truyền!” hoặc “Nội dung này phải trở thành vắc-xin” là những từ phổ biến khi nhắc đến Marketing Lan Truyền. Tuy rất đơn giản nhưng việc tạo ra nội dung lan truyền không hề dễ dàng, và đó là điều làm cho Marketing Lan Truyền trở nên đặc biệt. Vậy, Marketing Lan…