Tìm hiểu về KOC - Sự thay thế đáng cân nhắc cho KOL đang được nhiều thương hiệu lựa chọn

Tìm hiểu về KOC – Sự thay thế cho KOL được nhiều thương hiệu lựa chọn

Người tiêu dùng thường tin tưởng vào những người nổi tiếng mà họ yêu thích để được hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm. Vì vậy, các nhân vật ảnh hưởng (KOL) thường được thuê bởi các thương hiệu để quảng bá sản phẩm của mình. Tuy nhiên, gần đây, các KOC đã trở thành…