Quản trị Marketing là gì? Quản trị Marketing có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp

Quản trị Marketing là gì? Quản trị Marketing có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp

Trong thị trường hiện nay, việc kinh doanh đang trở thành một cuộc đua khốc liệt và phải đối mặt với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và các chính sách thương mại mới. Các doanh nghiệp đang phải cạnh tranh với nhau không ngừng nghỉ. Quản trị Marketing đóng vai trò quan…