Maximizing Business Efficiency with Getresponse Hướng dẫn sử dụng để duy trì kết nối và tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp

Getresponse – Duy trì kết nối, tối ưu hoá vận hành doanh nghiệp

Hiện tại, Getresponse là một dịch vụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực email marketing được tin dùng bởi hơn 60 nghìn cá nhân và doanh nghiệp. Mặc dù không phải là công cụ hoàn hảo và không tốt bằng những dịch vụ nổi tiếng như MailChimp, Aweber, Constant Contact, iContact, nhưng với cá nhân tôi…