Định hướng đúng mục tiêu - Bí quyết target thị trường hiệu quả

Định hướng đúng mục tiêu – Bí quyết target thị trường hiệu quả

Khi nhắc tới chiến lược 4P trong marketing mix, chữ P cuối cùng (Promotion) luôn là một phần quan trọng giúp thúc đẩy người dùng biết tới thương hiệu. Bạn đã hiểu rõ promotion là gì và cách để thưc hiện một chiến lược Promotion như thế nào chưa? Khuyến mãi là gì? Promotion là…