10 cách gửi Email Marketing tăng tương tác và hiệu quả đến với đám đông

10 cách gửi Email Marketing tăng tương tác và hiệu quả đến với đám đông

Trong chiến dịch Marketing hiện nay, việc gửi email tới khách hàng là rất quan trọng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc soạn thảo email theo cách truyền thống tốn nhiều thời gian và không đạt hiệu quả cao. Vì thế, việc sử dụng phần mềm gửi Email marketing đến nhiều người cùng…