Tiết lộ những bí mật đằng sau vị trí Giám đốc Marketing (CMO) mà bạn chưa biết

Tiết lộ những bí mật đằng sau vị trí Giám đốc Marketing (CMO) mà bạn chưa biết

Mỗi kế hoạch marketing thành công không chỉ phụ thuộc vào sự cố gắng của nhiều bộ phận, mà còn nhờ vào khả năng lãnh đạo, tầm nhìn chiến lược và trí tuệ của Giám đốc Marketing (CMO). Vậy CMO là ai và họ có vai trò gì trong doanh nghiệp? Bài viết này sẽ…