Giải mã Promotion Những yếu tố quan trọng giúp chiến lược quảng bá thành công

Giải mã Promotion Những yếu tố quan trọng giúp chiến lược quảng bá thành công

Khi nhắc tới chiến lược 4P trong marketing mix, chữ P cuối cùng (Promotion) luôn là một phần quan trọng giúp thúc đẩy người dùng biết tới thương hiệu. Bạn đã hiểu rõ promotion là gì và cách để thưc hiện một chiến lược Promotion như thế nào chưa? Khái niệm “khuyến mãi” nghĩa là…