marketing

Hệ thống marketing thu nhỏ – Ninja Phone Pro

Dịch covid đang ngày càng trở nên căng thẳng khiến cho nhu cầu marketing, chuyển đổi số của doanh nghiệp ngành càng tăng cao. Việc xây dựng hệ thống marketing vào thời điểm này là vô cùng cần thiết . Bởi vì nếu bạn không chuyển đổi số, không online hoá mọi thứ liên quan…