Zalo System

Cách đăng bài kèm nhiều ảnh trên Zalo bằng Ninja system zalo

Đăng bài kèm nhiều ảnh là một trong những chủ đề mà những người kinh doanh trên zalo quan tâm. Vì số lượng hình ảnh đăng được sẽ ảnh hưởng đến lượng thông tin truyền tải cho khách hàng, kèm theo đó là tỷ lệ chốt đơn. Đặc biệt nó càng quan trọng hơn với…