Tìm hiểu về một trong những mô hình ngôn ngữ AI đỉnh cao nhất hiện nay.