Công cụ quét comment Livestream Ninja Comment

Đối với người kinh doanh online, đặc biệt là những người sử dụng hình thức Livestream bán hàng thì việc quản lý comment là một trở ngại lớn. Nếu bạn quản lý bằng phương pháp thủ công thì khó có thể kiểm soát được toàn lượng khách hàng bình luận trên bài viết của bạn.…