Cách sử dụng UID PRO kết hợp AutoPost Client hiệu quả nhất

Bạn đang sử dụng phần mềm Ninja nhưng chưa biết cách sử dụng hết chức năng phần mềm. Bạn chưa biết cách kết hợp phần mềm để tạo độ hiệu quả to lớn , ví dụ như cách sử dụng UID PRO kết hợp AutoPost Client để quảng cáo sản phẩm đến khách hàng. Hãy để…